Onze zekerheden

Als Familiekerk Ruach hebben een aantal geloofszekerheden:

God is de Schepper van de hemel en de aarde

Jezus Christus is de Zoon van God

Jezus Christus is gestorven aan het kruis van Golgotha

Jezus Christus is begraven

Jezus Christus is opgestaan uit de dood

Jezus Christus is naar Zijn Vader (God) gegaan

Jezus Christus nu leeft om voor ons te bidden

Jezus Christus is de enige weg om bij God te komen

Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden

Ieder mens heeft in Jezus Christus recht op vergeving

Ieder mens heeft in Jezus Christus recht op genezing

De doop door onderdompeling is de weg naar totale verlossing

De Heilige Geest wil in de gelovige wonen om hem/haar te helpen en te leiden

De gemeente (kerk) is de regerende macht op aarde

De Bijbel is het levende Woord van God

De gaven van de Geest zijn voor de gelovigen om hen toe te rusten

Voor elke gelovige in Christus heeft God een uniek plan

Israël is het volk van God

Wie Israël zegent zal gezegend worden

Jezus Christus zal de gemeente opnemen

Jezus Christus zal terugkomen om op aarde te regeren

God regeert op Zijn troon

God is onoverwinnelijk

God verlangt een relatie met ons

God houdt oneindig veel van ons