Geven

Als gemeente geloven we dat geven belangrijk is. Geven van je tijd, Geven van je talenten en ook financieel geven. Daarom dragen we allemaal bij aan Familiekerk Ruach. We bouwen samen de gemeente.

Als u Familiekerk Ruach wilt steunen kan dat via rekeningnummer:

NL12INGB0003064034
T.n.v. Familiekerk Ruach